اخبار مربوط به گارانتی

صدور شناسنامه گارانتی برای ۵۰۰ شرکت و مقاومت برای ثبت اطلاعات
(۱۳۹۹/۱۱/۱۸)

صدور شناسنامه گارانتی برای ۵۰۰ شرکت و مقاومت برای ثبت اطلاعات

مقاومت شرکت های گارانتی برای ثبت اطلاعات خود،مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت، مقاومت تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه

go top