اخبار مربوط به روز جهانی گرافیک

روز جهانی گرافیک 17 آوریل (7 شهریور)
(۱۳۹۸/۰۱/۱۹)

روز جهانی گرافیک 17 آوریل (7 شهریور)

روز جهانی گرافیک شاید تنها روزی باشد که یادی از زحمات طراحان هنرمند و زحمتکش کشورمان می شود، جامعه ای که سالهاست فقط در لیست تعرفه انجمن طراحان گرافیک

go top