اخبار مربوط به خدمات پس از فروش

استفاده نادرست از نرم افزارهای خدمات پس از فروش
(۱۳۹۹/۱۱/۱۸)

استفاده نادرست از نرم افزارهای خدمات پس از فروش

دبیر کنفرانس ملی «راهکارهای توسعه خدمات پس از فروش و پشتیبانی در ایران» از این‌ که برخی شرکت‌ها خدمات پس از فروش را ابزاری برای تبلیغات و بازاریابی

go top