• 02144978540
  • دسته موضوع
  • مقالات
  • دسته موضوع
  • شبکه
پیدا کردن پورتهای باز کامپیوتر بدون برنامه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

پیدا کردن پورتهای باز کامپیوتر بدون برنامه

آیا میدانید در همین لحظه کامپیوتر شما با چه دستگاه هایی در شبکه داخلی یا اینترنت در ارتباط است و کدام پورت شما در وضعیت باز قرار دارد؟

ادامه مطلب
go top